Op 8 juni 2018 verkreeg België een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) na een campagne te hebben gevoerd met de slogan “De consensus opbouwen. Voor vrede ijveren”. België werd verkozen door 181 lidstaten van de Algemene Vergadering van de VN en zal dus voor de zesde keer in zijn geschiedenis mogen deelnemen aan de discussies en stemmingen van de instelling die verantwoordelijk is voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid.

Als voorstander van multilateralisme en internationale samenwerking beschouwt België conflictpreventie, vredeshandhaving en het herstellen van de vrede als de pijlers van zijn buitenlands beleid. Om die redenen namen Belgische blauwhelmen al deel aan verschillende vredesoperaties, onder meer in Kasjmir, Korea, Somalië, ex-Joegoslavië en Rwanda, waar tien van hen vermoord werden, en wat een voorlopig einde maakte aan de Belgische deelname aan VN-operaties. In 2006 leverde België echter opnieuw een bijdrage aan de operaties door troepen te sturen naar Libanon. Momenteel worden Belgische militairen ingezet in Mali voor vredesoperaties en in Afghanistan voor operaties onder het mandaat van de VN-Veiligheidsraad.

Welk programma stelde België voor om een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad te behalen? Wat houdt zo’n procedure nu in en hoe verliepen de onderhandelingen? Wat zullen de gevolgen zijn voor de Belgische operaties? Welke elementen dient België aan te halen om de efficiëntie van vredesoperaties of operaties onder mandaat van de Veiligheidsraad te verbeteren? Wat is zijn standpunt over de actuele dossiers?

Wij hebben de eer mevrouw de ambassadeur Bénédicte Frankinet te mogen verwelkomen. Vertrekkende vanuit haar ervaringen als speciaal gezant voor de kandidatuur van België voor de Veiligheidsraad zal ze dieper ingaan op deze vragen.

De conferentie zal plaatsvinden op dinsdag 29 januari 2019 om 17.00 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De lezing wordt in het Frans gehouden, met simultaanvertaling in het Nederlands en Engels. Parkeren is mogelijk op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: www.khid.be.

Inschrijving niet later dan donderdag 24 januari 2018 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.

 

 

 

Programma:

16.30 u                               :           Onthaal

17.00 u                               :           Conferentie en vragenperiode

18.30 u - 19.30 u           :           Receptie

 

invitnl