inscription off nlinvitation nl

 
 

Affiche6Oct16NL

Nu we onlangs op 11 september de 15de herdenking hebben meegemaakt van de schrijnende aanslagen tegen de Verenigde Staten en actueel met de meest belangrijkste terroristische dreiging geconfronteerd worden in Europa sinds de laatste 10 jaar, staat het definiëren van gemeenschappelijke standpunten met betrekking tot het aanpakken van de uitdagingen van het terrorisme hoog op de agenda. Of we nu al of niet in een nieuw tijdperk zijn beland van internationale samenwerking tegen het terrorisme is de vraag. Nieuwe wetten en internationale overeenkomsten hebben alvast doorheen de tijd geleid tot een meer gestoffeerd internationaal terrorismebestrijdingsregime om gewelddadige extremisten aan te pakken. Op Europees niveau, heeft de lancering van het European Counter-Terrorism Centre (ECTC) binnen de structuur van Europol in januari 2016, als centrale ‘hub’ de mogelijkheid gegeven aan de lidstaten om het delen van informatie en de operationele coördinatie te verbeteren en te verhogen. Op internationaal niveau, is het INTERPOL die in zijn rol als intergouvernementele facilitator voor politiesamenwerking, een speciale plaats inneemt in de terrorismebestrijdingsinspanningen door het verbeteren en uitbouwen van zijn capaciteiten om de nodige instrumenten en diensten aan te bieden voor het faciliteren van informatie-uitwisseling en het delen van inlichtingen.

Om een beter beeld te krijgen van de huidige uitdagingen en vooruitzichten voor een effectievere internationale politiesamenwerking op het vlak van internationale terrorisme-bestrijding, inclusief het delen van inlichtingen, hebben we dhr. Pierre St Hilaire, speciale vertegenwoordiger van de ‘International Criminal Police Organisation’ (INTERPOL) bij de Europese Unie, en de voormalige directeur van de terrorismebestrijdingsdienst van deze organisatie, uitgenodigd. Dhr. St Hilaire’s uiteenzetting geeft ons de unieke gelegenheid om de rol van INTERPOL en internationale politiesamenwerking in het algemeen met betrekking tot internationale terrorismebestrijding beter te begrijpen.