invitation nl

 
 

20161117NL

De inzet van strijdkrachten in een hele reeks extramilitaire activiteiten die hun traditionele bevoegdheden te buiten gaan, met name de openbare veiligheid en defensie, is een gemeenschappelijk kenmerk van veel Sub-Saharaanse staten. Door hun betrokkenheid bij zulke activiteiten heeft het imago van Afrikaanse strijdkrachten een flinke deuk gekregen, alsof corruptie, plunderingen, gewelddaden en politieke inmenging schering en inslag zouden zijn. Deze conferentie zal zowel nader ingaan op de drijfveren die aan de grondslag van de militaire interventies in extramilitaire aangelegenheden in Sub-Sahara-Afrika liggen, als de staat en sociale structuren analyseren die dergelijke activiteiten voeden en onderhouden.

Om deze reden hebben we twee vooraanstaande gastsprekers uitgenodigd die de verschillende aspecten van dit onderwerp zullen bespreken. Dr. Judith Verweijen zal met ons enkele bevindingen delen van haar uitvoerige veldonderzoek over de strijdkrachten van de Democratische Republiek Congo en hun aandeel in de inkomstengeneratie en de beslechting van geschillen in de civiele samenleving. Mevrouw Anícia Lalá zal vanuit haar jarenlange ervaring in de governance in de veiligheidssector verder ingaan op de diverse politieke rollen die Afrikaanse legers spelen.

 

 adobe-acrobat-pdf-file-512 The extra-military activities of the armed forced forces of the DR Congo