inscription off nlinvitation nl

 
 

Affiche30nov16NL

Op 18 april 2012 ondertekenden de ministers van Defensie van België, Nederland en Luxemburg een intentieverklaring over samenwerking op defensiegebied. Met deze verklaring willen de Benelux-landen de al jarenlange bestaande en onderlinge defensiesamenwerking verder uitbreiden en verdiepen. Zo wordt het Europese beleid inzake pooling and sharing uitgevoerd teneinde de militaire doeltreffendheid te verhogen door de strijdkrachten dichter bij elkaar te brengen, kosten waar mogelijk te delen en de output te vergroten ten gunste van de operationele capaciteiten. De Benelux-landen hebben een aantal samenwerkingsgebieden geïdentificeerd, waaronder de logistiek en het onderhoud, de opleiding en de training, de uitvoering van sommige militaire taken en de aankoop van materieel.
Deze hernieuwde Benelux-samenwerking was een eerste stap naar een nauwere integratie tussen de strijdkrachten van de drie landen en naar een gezamenlijke deelname aan NAVO- en EU-operaties, dankzij collectieve oefeningen en een betere interoperabiliteit.
De geïntegreerde maritieme samenwerking tussen België en Nederland diende als inspiratiebron voor de uitvoering van de Benelux-verklaring. Sindsdien volgden nog andere samenwerkingsverbanden. Zo werd in 2014 het Benelux Arms Control Agency opgericht, dat instaat voor wapeninspecties in het buitenland. In 2015 kwamen de Benelux-landen tot een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van aeromedische evacuatie en ondertekenden ze een verdrag over de gemeenschappelijke bewaking van het Benelux-luchtruim. De drie landstrijdkrachten hebben dit jaar eveneens een samenwerkingsverband officieel bekrachtigd.
Wij hebben de eer mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert, minister van Defensie van Nederland, te mogen verwelkomen. Zij zal ons vertellen hoe de Benelux-samenwerking nu verloopt op het gebied van defensie en de visie van de Nederlandse Defensie ter zake toelichten.

.