inscription off nlinvitation nl

 
 

 

Inschrijving niet later dan maandag 12 december 2016 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.

 

161026AfficheNLDe afgelopen jaren is de veiligheidsomgeving in Oost-Azië complexer geworden als gevolg van diverse uitdagingen en destabiliserende factoren, die in veel opzichten met regelmaat toenemen. Sommige vage en ondoorzichtige kwesties zoals de heropflakkering van territoriale aanspraken, soevereiniteit en maritieme economische belangen, alsook de opkomst van nieuwe regionale machtsverhoudingen en de huidige spanningen op het Koreaans schiereiland hebben een geopolitieke invloed op de regio. De staten in de regio streven tegen-woordig ernaar om hun militaire capaciteiten te moderniseren en te versterken.

Zestig jaar na de oprichting van de Japanse Zelfverdedigingskrachten startte het land in 2014 een ambitieus programma voor de hervorming van zijn nationale veiligheids- en defensiebeleid, met name de uitvoering van zijn allereerste nationale veiligheidsstrategie. De voorbije twee jaar nam Japan een aantal beslissende stappen voor de hervorming van zijn strijdkrachten. Dit is een belangrijke wijziging qua ingesteldheid van het naoorlogse Japanse leger. Intussen voerde de huidige regering-Obama een beleid waarvan de veiligheidsstrategie zich meer zou toespitsen op de regio Azië-Stille Oceaan, door het versterken en uitbreiden van de samenwerkingsverbanden tussen de VS en zijn regionale bondgenoten. De verkiezing van Donald Trump tot president, met zijn “America First”, verontrust nu de Oost-Aziatische bondgenoten van de VS, die zich ervan bewust zijn dat een nieuwe verschuiving in het beleid van de VS verstrekkende gevolgen voor de regionale veiligheid kan hebben. Deze ontwikke-lingen spelen immers een belangrijke rol.

Om klaarheid te brengen in de belangen die zich voor Japan, de regio, en op globaal niveau stellen, hebben we twee sprekers uitgenodigd: prof. dr. Tomohiko Satake, onderzoeks-directeur bij het Policy Studies Department van het National Institute for Defence Studies in Tokio, en mevrouw Theresa Fallon, senior research fellow en Azië-specialiste bij het Centre for Russia, Europe, Asia Studies in Brussel..