2017 16 Feb Affiche NLpub Hybrid warfare AT EP

Toen het concept van “hybride” oorlog in 2005 voor het eerst opdook bij het United States Marine Corps, wilde men hiermee de eerste lessen leren uit de chaos die toen in Irak heerste. Onlangs flakkerde de notie van hybriditeit opnieuw op, zowel na de interventie van Rusland in Oekraïne als tijdens de oorlog die de Islamitische Staat voert in Syrië en in Irak. Volgens de mededeling van de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Europese Unie van 6 april 2016 is de notie hybriditeit “erop gericht een combinatie te omvatten van dwang en subversie, conventionele en niet-conventionele methodes (diplomatiek, militair, economisch, technologisch) die staten of niet-overheidsactoren gecoördineerd kunnen inzetten om specifieke doelstellingen te bereiken zonder over te gaan tot een officiële oorlogsverklaring”.

Het feit dat de notie populair is in de EU- en NAVO-kringen is een perfecte illustratie van het belang van een veranderlijk concept waaronder we verschillende realiteiten kunnen begrijpen, of het nu Rusland in het Oosten betreft dan wel een gewapende niet-statelijke actor zoals Daesh. Op de top van Warschau, in juli 2016, nam de NAVO een strategie aan met betrekking tot haar rol in de strijd tegen hybride oorlogspraktijken en die thans in samenspraak met de EU verder uitgewerkt wordt. De twee organisaties verbinden zich onder meer ertoe om hun capaciteiten op het gebied van cyberdefensie en de strijd tegen desinformatie te versterken.

We hebben het genoegen dr. Joseph Henrotin te mogen verwelkomen. Als specialist van het concept van hybride oorlogvoering en van de integratie van de technologieën in het militaire domein zal hij ons zijn analyse inzake de “hybriditeit” van de hedendaagse conflicten en het standpunt van de EU en de NAVO toelichten.

De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 16 februari 2017 om 17.00 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De lezing wordt in het Frans gehouden. Simultaanvertaling in het Nederlands of Engels zal niet beschikbaar zijn. Parkeren is mogelijk op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website.

Inschrijving niet later dan dinsdag 14 februari 2017 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.

Programma:

  • 16.30 u. : Onthaal
  • 17.00 u. : Conferentie en vragenperiode
  • 18.30 u.-19.30 u. : Receptie

 

invitation en