1610323 Affiche NL

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 maakt de jihadistische problematiek alom deel uit van het politieke landschap en discours van de westerse landen. Op die dag trof het jihadisme, dat beperkt was gebleven tot bepaalde gebieden van de islamitische wereld (het zuiden van de Middellandse Zee, het Midden-Oosten en Afghanistan), het hart zelf van Amerika’s financiële, economische en militaire macht. Sindsdien vormt de internationale impact van de jihad een prioritaire uitdaging voor onze tijd, die grote zorgen baart wat betreft de omvang van het fenomeen en zijn mobilisatie-en slagkracht, zoals helaas is gebleken uit de golf van terrorisme die Europa al bijna twee jaar overspoelt.

De enorme toename van de jihadistische problematiek, die in het algemeen wordt begrepen als het plegen van gewelddaden door radicaalislamisten, werpt een schaduw op de oorsprong, de inhoud en de semantische evolutie van een complex begrip. Welke raakpunten vertonen de oproepen tot de jihad van de verschillende groepen die bovendien geografisch ver van elkaar verwijderd zijn, zoals Al Shabaab, Boko Haram, de Islamitische Staat of Al Qaida? Wat zijn de aan gang zijnde dynamieken en de ontwikkelingen in het radicaalislamisme? Wat betekenen precies de termen “islamisme”, “jihadisme” en “radicalisme”, en wat is hun politiek-religieuze grondslag?

We hebben het genoegen dr. François Burgat te mogen verwelkomen. Als politicoloog, islamkenner en specialist van de hedendaagse Arabische wereld zal hij ons zijn analyse inzake het ontstaan en de evolutie van de hedendaagse jihad en zijn gevolgen op doctrinair en politiek vlak toelichten.

We hebben het genoegen dr. François Burgat te mogen verwelkomen. Als politicoloog, islamkenner en specialist van de hedendaagse Arabische wereld zal hij ons zijn analyse inzake het ontstaan en de evolutie van de hedendaagse jihad en zijn gevolgen op doctrinair en politiek vlak toelichten.

De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 23 maart 2017 om 17.00 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De taal van de conferentie is het Frans. Simultaanvertaling in het Nederlands of Engels zal niet beschikbaar zijn. Parkeren is mogelijk in de buurt van de Koninklijke Militaire School en op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: www.khid.be.

Inschrijving niet later dan dinsdag 21 maart 2017 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.

Programma:

  • 16.30 u. : Onthaal
  • 17.00 u. : Conferentie en vragenperiode
  • 18.30 u.-19.30 u. : Receptie