20170523 NL REV EPHet Verdrag van Lissabon bevat een clausule van wederzijdse defensie of wederzijdse bijstand, een bepaling die voor veel betrokken partijen in de eerste plaats van politieke en symbolische aard was. Het creëerde eerder een bewustmaking dan een operationeel instrument. Groot was dan ook de verrassing toen in november 2015 Frankrijk besliste om, na de aanslagen in Parijs, zich voor de eerste keer hierop te beroepen.

De Europese clausule van wederzijdse defensie of wederzijdse bijstand is, vanuit historisch oogpunt, vergelijkbaar met het Verdrag van Brussel tot oprichting van de Westerse Unie (1948), het gewijzigde Verdrag van Brussel houdende oprichting van de West-Europese Unie (1954) en het Noord-Atlantisch Verdrag (1949), met weliswaar hun eigen specifieke en uiteenlopende interpretaties. 

We hebben het genoegen dr. Thierry Tardy te mogen verwelkomen. Als politicoloog en deskundige in de domeinen vredesoperaties en Europees veiligheids- en defensiebeleid, zowel in de civiele als militaire dimensies, zal hij ons zijn analyse van de voorwaarden, de werking en de gevolgen van de inwerkingstelling van de clausule van wederzijdse defensie of wederzijdse bijstand van de Europese Unie toelichten.

De conferentie zal plaatsvinden op dinsdag 23 mei 2017 om 17.00 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De lezing wordt in het Frans gehouden. Simultaanvertaling in het Nederlands of Engels zal niet beschikbaar zijn. Parkeren is mogelijk in de buurt van de Koninklijke Militaire School et op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: www.rhid.be

Inschrijving niet later dan vrijdag 19 mei 2017 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.
Kledij:
Tenue 2C of stadskledij

Programma:

  • 16.30 u. : Onthaal
  • 17.00 u. : Conferentie en vragenperiode
  • 18.30 u.-19.30 u. : Receptie