America First NLDe verkiezing van Donald Trump, de 45ste president van de Verenigde Staten, en de nieuwe geopolitieke koers die hij wil uitzetten sinds zijn eedaflegging hebben heel wat twijfels en vragen doen rijzen over de toekomst van de trans-Atlantische betrekkingen, te meer omdat het buitenlandbeleid van de nieuwe Amerikaanse president veel vraagtekens oproept.

Krijgen we te maken met een nieuwe versie van het Amerikaanse exceptionalisme, of zijn we getuige van een radicale ommezwaai ten opzichte van de Obama-jaren met diepgaande gevolgen voor de betrekkingen tussen Washington en de Europese instanties? Zal het interventionisme toenemen, of blijft het bij oorlogsretoriek? Hoe moeten we de nieuwe strategische keuzes van Amerika begrijpen en hoe moeten we omgaan met de zogeheten “onvoorspelbaarheid”? Welke gevolgen zal het beleid van de regering-Trump hebben op de nieuwe “ambities” van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en op de belangrijke dossiers van het buitenlandbeleid van de EU? Het is koffiedik kijken wat betreft de grote tendensen van de Amerikaanse politiek en haar gevolgen voor de trans-Atlantische betrekkingen. Kortom, moeten we het huidige beoordelingskader herzien en hoe ver moeten we daarin gaan?

Voor meer inzicht in deze kwesties hebben we dr. Maya Kandel uitgenodigd. Zij studeerde af aan Sciences Po (Parijs) en Columbia University (New York) en is nu verantwoordelijk voor de VS en de trans-Atlantische betrekkingen in het Centre d’analyse, de prévision et de stratégie van het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken.

De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 8 februari 2018 om 17.00 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De lezing wordt in het Frans gehouden, met simultaanvertaling in het Nederlands en het Engels. Parkeren is mogelijk op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: www.rhid.be 

 

Inschrijving niet later dan vrijdag 2 februari 2018 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.

Programma:

16.30 u.                  : Onthaal

17.00 u.                  : Conferentie en vragenperiode

18.30 u.-19.30 u.    : Receptie 

invitnl