Affiche23Nov17 NLDe individuele Europese landen en de Europese Unie als geheel hebben sterke en lang bestaande banden met het Afrikaanse continent, zowel om historische, economische, culturele als om politieke redenen. Vandaag de dag is de Europese Unie de belangrijkste partner van Afrika op het gebied van handel, ontwikkelingshulp en investeringen. Tegelijkertijd is de Europese Unie eveneens heel actief op het continent via haar civiele en militaire instrumenten in het kader van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid, met de bedoeling vrede te handhaven, conflicten te voorkomen en de capaciteiten en mogelijkheden van de Afrikaanse landen op het gebied van de veiligheid te versterken. Met het oog op de komende 5de Afrika-EU-top, die plaatsvindt op 29-30 november aanstaande in Abidjan, Ivoorkust, zal deze conferentie dieper ingaan op de betrekkingen tussen de EU en Afrika, en op de rol en het engagement van België in dit bredere kader.

Hiervoor hebben we twee vooraanstaande gastsprekers uitgenodigd die de verschillende aspecten van dit onderwerp zullen bespreken. Eerst zal de heer Joaquín Tasso Vilallonga ons de Europese beleidsprioriteiten voor Afrika en de instrumenten die hierbij worden ingezet, toelichten. Daarna zal Zijne Excellentie Ambassadeur Jozef Smets ons meer uitleg verschaffen over de Belgische strategie inzake Afrika en over het engagement van België bij de acties van de Europese Unie.

De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 23 november 2017 om 17.00 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De lezing wordt in het Engels gehouden, met simultaanvertaling in het Nederlands en het Frans. Parkeren is mogelijk op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: www.rhid.be

Inschrijving niet later dan donderdag 16 november 2017 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.

Kledij:
Tenue 2C of stadskledij

Programma:

  • 16.30 u. : Onthaal
  • 17.00 u. : Conferentie en vragenperiode
  • 18.30 u.-19.30 u. : Receptie