171124-Affiche14Dec17NLOp 29 augustus 2017, in zijn jaarlijkse toespraak tot de EU-ambassadeurs verklaarde Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie: “Ik denk dat we betere betrekkingen met Rusland moeten overwegen – de bal ligt zowel bij Rusland als bij ons, maar zonder Rusland kan er de komende eeuwen geen sprake zijn van Europese veiligheid […] En dus, zonder onze principes te verloochenen, ondanks de annexatie van de Krim en de rest, moeten we ons discours ten aanzien van Rusland in de toekomst aanpassen.”

Een moeilijke opgave, gesteld dat alle partijen dit echt willen, want door de annexatie van de Krim en het conflict in Oekraïne bereikten deze betrekkingen een absoluut dieptepunt sinds het einde van de Koude Oorlog, die nog meer onder druk kwamen te staan door de Russische interventie in Syrië. Er gaapt nu een heel diepe kloof tussen de Russische en Europese opvattingen over de Europese veiligheid, hoewel deze botsende opvattingen in feite voortkomen uit twee verschillende wereldvisies. Tijdens deze conferentie komen dan ook aan bod de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland in de huidige crisissituatie die nu al vier jaar duurt, en zal men dieper ingaan op de voorwaarden voor een dialoog en op de toekomstperspectieven voor deze uiterst strategische relatie.

Het lijkt ons leerzaam om hierover de perspectieven en expertises tegenover elkaar te stellen. Daarom hebben we twee vooraanstaande gastsprekers uitgenodigd: een Europeaan, dr. Derek Averre, specialist op het gebied van de Rusland-EU-betrekkingen aan de Universiteit van Birmingham en het Europacollege in Natolin, en een Rus, dr. Irina Busygina, Hoofd van het Centrum voor Regionale Politieke Studies van het Staatinstituut voor Internationale Betrekkingen van Moskou (MGIMO), die elk vanuit hun eigen standpunt verschillende aspecten van het moeizame proces van actie en interactie tussen Rusland en Europa zullen toelichten, en hun visie inzake de toekomstperspectieven uiteenzetten.

De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 14 december 2017 om 17.00 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De lezing wordt in het Engels gehouden, met simultaanvertaling in het Nederlands en het Frans. Parkeren is mogelijk op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: www.rhid.be

Inschrijving niet later dan vrijdag 8 december 2017 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.

Programma:

  • 16.30 u. : Onthaal
  • 17.00 u. : Conferentie en vragenperiode
  • 18.30 u.-19.30 u. : Receptie