2017 09 Affiche NL FINALNa de twee wereldoorlogen en het falen van zijn neutraliteitspolitiek was België een van de voortrekkers van de uitbouw van de naoorlogse veiligheidsarchitectuur, die op het multilateralisme steunde en waarin zowel de VN, de NAVO als de EU een belangrijke plaats innemen.

Met de publicatie in juni 2016 van hun strategische visie voor Defensie geven de Belgische autoriteiten aan dat de NAVO en de EU de essentiële pijlers van het Belgische veiligheids- en defensiebeleid zijn. In maart van dit jaar achtten eveneens de zevenentwintig staatshoofden en regeringsleiders van de EU het nodig om de ondertekening van het Verdrag van Rome te vieren met de goedkeuring van een “verklaring”. Deze verklaring pleit voor eenheid in Europa en bevestigt het streven van de Zeventwintig om tegen 2027 nauwer samen te werken op het gebied van bijvoorbeeld defensie of binnenlandse veiligheid. Recente gebeurtenissen zoals de brexit en de verkiezing van Donald Trump creëren immers een context van angst, die gevoed wordt door de vluchtelingenproblematiek, de opkomst van het islamitisch terrorisme en de gevolgen van de crisis in Oekraïne.

We hebben het genoegen de heren Étienne Davignon en Herman Van Rompuy te mogen verwelkomen, die de bevoorrechte getuigen en actoren waren en nog steeds zijn bij de rol die België in internationale organisaties speelt. Wat waren de troeven van een “landje” zoals België binnen internationale organisaties en over welke troeven kan het nu beschikken? Hoe moeten we vandaag de EU, de NAVO en de VN beoordelen? Maken deze organisaties de ambities van hun oprichters waar, vooral op het gebied van de veiligheidsvraagstukken? Is België in staat om zijn stem te laten horen in het debat over de Europese defensie? Wat moeten we denken van de recente “verklaring van Rome” en meer bepaald van het beleid dat ze voorstaat op het gebied van veiligheid en samenwerking met de NAVO en de VN? Moeten we het idee van een “EU van twee snelheden” genegen zijn? Dit zijn enkele vragen waarop onze gastsprekers een antwoord zullen geven.

De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 21 september 2017 om 17.00 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De lezing wordt in het Nederlands en in het Frans gehouden, met simultaanvertaling in het Engels. Parkeren is mogelijk op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: www.rhid.be

Inschrijving niet later dan dinsdag 19 september 2017 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.

Programma:

  • 16.30 u. : Onthaal
  • 17.00 u. : Conferentie en vragenperiode
  • 18.30 u.-19.30 u. : Receptie