180327 AfficheColloquium26april NLDe Eerste Wereldoorlog wekte nieuwe verwachtingen bij sommige Afrikanen. Tijdens het conflict stierven een miljoen mensen alleen al in Oost-Afrika. Veel Afrikanen vochten eveneens in Europa, waar ze de belangen van hun koloniale overheersers verdedigden, terwijl ze ook in aanraking kwamen met nieuwe opvattingen en ideeën die hun oorsprong vonden vooral in de “Veertien Punten” van president Wilson in januari 1918. Deze beginselverklaring moest tijdens de latere vredesonderhandelingen een einde maken aan de oorlog. Wilsons voorstellen vestigden voor de eerste keer het zelfbeschikkingsrecht der volkeren als basisbeginsel voor het moderne internationaal recht.

Aan het einde van de oorlog, die de continentale Europese economieën had ontwricht en het koloniale bewind onder druk gezet, richtten de Europeanen echter hun aandacht opnieuw op Afrika om zijn minerale en agrarische rijkdommen verder te benutten. Het door de overwinnaars bepleite zelfbeschikkingsrecht gold evenwel niet voor het Afrikaanse continent. Toch slaagde de opgeleide elite erin om een grotere rol te spelen in de evolutie van het antikolonialisme. Haar eisen voor onafhankelijkheid en zelfbeschikking kregen verder gestalte en zouden ten slotte ingewilligd worden na de Tweede Wereldoorlog, wat doorslaggevend was voor de politieke bevrijding van Afrika, zoals blijkt uit het latere dekolonisatieproces dat in de vroege jaren 50 begon.

We vatten dit colloquium op als een reis door de tijd, met als vertrekpunt een historisch overzicht van de rol en de gevolgen van de twee Wereldoorlogen op het voornemen tot zelfbeschikking en de dekolonisatie in Afrika (panel 1). Daarna bespreken we de gevolgen van de postdekolonisatie voor de huidige geopolitieke en economische problemen die optreden op de lange weg naar de werkelijke geopolitieke empowerment van het Afrikaanse continent, met een bijzondere aandacht voor zijn “nieuwe partners”, rijkdommen en conflicten (panel 2).

  

Bekende Afrikaspecialisten op het gebied van geschiedenis, menselijke geografie, politiek en sociale wetenschappen zullen aanwezig zijn op het colloquium, dat plaatsvindt op donderdag 26 april 2018 van 13.30 uur tot 18.30 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). In bijlage vindt u het detailprogramma van deze dag. De lezingen worden in het Nederlands, Frans en Engels gehouden, met simultaanvertaling. Parkeren is mogelijk op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: www.khid.be.

Inschrijving niet later dan vrijdag 20 april 2018 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.

Programma:

13.00 u.-13.30 u.                       : Onthaal

13.30 u.-18.30 u.                       : Colloquium

18.30 u.-19:45 u.                         : Receptie

 

programme nl