Doordat we in onze clichés vastgeroest zijn en onder invloed van een “nieuwe Koude Oorlogsretoriek” begrijpen we nog nauwelijks de geopolitieke denkwijze van Rusland. Hoewel de huidige strategische situatie van Europa en zijn onmiddellijke nabijheid complex is en de toenemende onvoorspelbaarheid de rode draad vormde van de Russische politiek tijdens de tweede ambtstermijn van Poetin, onlangs herverkozen voor een nieuw mandaat van zeven jaar, is een grondige analyse van de evolutie van de veiligheidsperceptie van Rusland, van zijn drijfveren en doelstellingen van het veiligheidsbeleid, alsook van zijn brondocumenten ter zake, meer dan noodzakelijk.

Bij elke interventie (Georgië, Oekraïne en Syrië) ondernam het Russische leiderschap een herziening, voor zijn externe partners en rivalen, van de strategische documenten die het kader vormen van zijn beleid inzake buitenlandse zaken, defensie en veiligheid, om erop te wijzen hoezeer zijn denkwijze, wereldbeeld en perceptie van de veiligheidsomgeving van het land ingrijpend veranderd waren. Ook al is er niets nieuws onder de zon, dit vernieuwde wereldbeeld was nog nooit zo scherp verwoord in doctrinaire en strategische teksten: het land volgt een doordachte strategie om zijn macht uit te breiden, zowel nationaal als internationaal.

Indien de verheerlijking van de militaire glorie van de natie beschouwd kan worden als het hoofdingrediënt van het recept dat voor cohesie van de samenleving en het regime moet zorgen, wat mag men dan in de toekomst verwachten? Hoe wil Rusland de structuur van zijn leger aanpassen en zijn technologische capaciteiten in de toekomst ontwikkelen? Wat zijn hiervan de gevolgen en effecten voor de Europeanen en de EU, die minder hoog op de agenda van het Russische buitenlands beleid staan dan vroeger, en die niet in de beste positie verkeren om een antwoord te bieden op de Russische militaire uitdaging? Kan Europa genoegen nemen met slechts een defensieve houding onder de paraplu van de NAVO?

Om een beter inzicht te verwerven in de Russische geopolitieke denkwijze nu de Oost-Westbetrekkingen op een keerpunt staan, verwelkomen we dr. Isabelle Facon van de Fondation pour la recherche stratégique (FRS) in Parijs. Zij zal een toelichting geven over de hoofdelementen van haar beoordeling van de strategische documenten die het kader vormen van het hedendaagse defensie- en veiligheidsbeleid van Rusland, alsook over hun gevolgen voor de EU en de NAVO.

De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 21 juni 2018 om 17.00 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De lezing wordt in het Frans gehouden, met simultaanvertaling in het Nederlands en het Engels. Parkeren is mogelijk op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: www.khid.be.

Inschrijving niet later dan maandag 18 juni 2018 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.

 

 

Programma:

16.30 u                               :           Onthaal

17.00 u                               :           Conferentie en vragenperiode

18.30 u - 19.30 u           :           Receptie