Service national universel”, of een algemene burgerdienst voor jongeren, was het idee waarmee president Emmanuel Macron uitpakte in juni 2018 en dat in de Franse grondwet werd vastgelegd op 18 juli 2018. Hiermee wil hij in 2019 een verplichte dienstplicht van één maand voor jongeren van 16 jaar invoeren, die verlengbaar is op vrijwillige basis en met keuze van de sector, zoals het verenigingsleven, het leger, de veiligheid, de burgerbewegingen of zelfs de gezondheidszorg. Na de organisatie van een uitgebreide raadpleging om de voorwaarden van de “service national universel” te bepalen, legden de debatten hieromtrent de nadruk op de kostprijs, de huisvesting en het kader, alsook op het bindende karakter van deze burgerdienst.

Los van wat er in Frankrijk gebeurt, zijn in veel Europese landen discussies aan de gang met betrekking tot de “vaderlandse (dienst)plicht”, over thema’s zoals de herinvoering van de dienstplicht in Zweden en Litouwen om geostrategische redenen, de ingesteldheid van de burger met betrekking tot de behoefte aan bescherming tegen terroristische dreigingen, de noodzaak om burgerzin aan te wakkeren, de rol van sociale diversiteit of de terugkeer van overgangsrituelen naar volwassenheid.

Is een algemene burgerdienst voor jongeren in België overweegbaar? Zo ja, in welke concrete vorm? Hoe zit het met een herinvoering van een dienstplicht om het gebrek aan rekruten op te vangen voor de verdediging van het grondgebied? Of moet er sprake zijn van een verplichte burgerdienst voor sociale integratie? Op hoeveel weerstand of steun zullen deze projecten kunnen rekenen? Kunnen ze een oplossing bieden, zij het gedeeltelijk, voor het individualisme in onze maatschappij dan wel de sociale kloof?

Om ons meer inzicht te geven over de invulling die Frankrijk aan een algemene burgerdienst voor jongeren wil geven, hebben wij het genoegen kolonel Jérôme Pellistrandi te mogen verwelkomen. Hij is de hoofdredacteur van het Revue Défense Nationale, een uitgave van het Comité d’études de défense nationale (Parijs).

De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 29 november 2018 om 17.00 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De lezing wordt in het Frans gehouden, met simultaanvertaling in het Nederlands en het Engels. Parkeren is mogelijk op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: www.khid.be.

Inschrijving niet later dan vrijdag 23 november 2018 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.

 

  

 

Programma:

 

16:30                             :           Onthaal

17:00                             :           Conferentie en vragenperiode

18:30-19:30               :            Receptie