Sinds 2016 is het ‘capacitaire’ vraagstuk alomtegenwoordig binnen de EU-instellingen. Alhoewel het thema niet nieuw is, wordt het nu onvermijdbaar, vooral indien de Europeanen – met het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) – de Europese defensie echt geloofwaardig willen maken door de integratie van instrumenten, middelen en capaciteiten.

Het lijkt ernaar dat er zich actueel een opportuniteit aanbiedt om een belangrijke kwalitatieve sprong voorwaarts te maken. De langverwachte lancering van de Permanent Structured Cooperation (PESCO), het Capability Development Plan (CDP), de omschrijving van de Key Strategic Activities (KSA) (vaardigheden, industriële capaciteiten) door het Europees Defensieagentschap (EDA), de Coordinated Annual Review on Defence (CARD), de Preparatory Action on Defence Research (PADR), de nieuwe rol van de Commissie in de financiering van defensieactiviteiten; dit zijn alle veelbelovende mogelijkheden voor samenwerking maar tevens mogelijke projecten waarbij de lidstaten het moeilijk zullen hebben om af te stappen van hun nationale reflex.

In de huidige turbulente context, veroorzaakt door onder andere de Brexit, de Russische houding, de trans-Atlantische handelsspanningen en de nationale financiële prioriteiten, wordt het ‘capacitaire’ vraagstuk – ongeacht of het zich bijvoorbeeld uitdrukt in een trilateraal (Future Combat Air System  FCAS) of collectief kader (Airbus A‑400M) ofwel samenwerking « à la carte » – een grote uitdaging. Het vergt een antwoord met de bedoeling verspillingen te verminderen en militaire programma’s te harmoniseren met de hoop een strategische autonomie te bereiken.

Om een beter inzicht te krijgen in de ‘capacitaire’ benadering in het kader van de Europese defensie, hebben wij het genoegen dhr. Jean-Pierre Maulny te mogen verwelkomen. Hij is adjunct-directeur van het IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques).

De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 25 april 2019 om 17.00 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De lezing wordt in het Frans gehouden, met simultaanvertaling in het Nederlands en Engels. Parkeren is mogelijk op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: www.khid.be.

Inschrijving niet later dan vrijdag 19 april 2019 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.

 

Programma:

16.30 u.              : Onthaal

17.00 u.              : Conferentie en vragenperiode

18.30 u.-19.30 u.          : Receptie