Download details

Brochure ‘Hoge Studies Veiligheid en Defensie, een multisectorale opportuniteit' Brochure ‘Hoge Studies Veiligheid en Defensie, een multisectorale opportuniteit'

brochure20172018Sinds januari 2005 organiseert het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie de Hoge Studies Veiligheid en Defensie in samenwerking met Egmont, het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen.

De laatste jaren hebben allerhande crisissen op de meest uiteenlopende plaatsen ter wereld steeds meer de noodzaak aangetoond van een multidisciplinaire aanpak op het gebied van veiligheid en defensie. Globalisering is immers niet enkel een economisch fenomeen. Door het toenemende internationale terrorisme wordt bovendien de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak nog groter.

Een verantwoordelijk en efficiënt veiligheids- en defensiebeleid veronderstelt een degelijke kennis van de fenomenen en vereist een goede samenwerking tussen alle betrokken actoren. Een correcte analyse in een multidisciplinair kader kan tevens verhinderen dat subjectieve, corporatieve en individuele gevoelens de bovenhand krijgen op de rede. Dat is de uitdaging die de deelnemers aan de dertiende sessie van de Hoge Studies Veiligheid en Defensie willen aangaan vanaf september 2017.

Tijdens de vorige sessies nam niet alleen personeel van Defensie (militairen en burgers) deel aan de activiteiten, maar ook leden van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Binnenlandse Zaken, Justitie, de federale politie, de economische sector en de bedrijfswereld, de academische wereld en de onderzoekswereld, ngo’s, enz. Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie fungeert zo als een schakel tussen deze verschillende werelden en vervult hiermee één van zijn kerntaken.

De studies omvatten tien maandelijkse seminaries gewijd aan een welbepaald thema. Tijdens elk seminarie volgen de deelnemers eerst een aantal lezingen van bekende professoren of politieke, militaire of diplomatieke experts die zich bezighouden met dossiers in verband met het thema van het seminarie. Na elke lezing kunnen de deelnemers van gedachten wisselen met de spreker. De deelnemers worden vervolgens in discussiegroepen ingedeeld om persoonlijke ervaringen uit te wisselen, waardoor zij al de facetten van de behandelde kwesties beter kunnen begrijpen.

In aanvulling van de seminaries worden een tiental bezoeken gepland aan belangrijke instellingen in de sector van veiligheid en defensie.
Op basis van hun reacties vinden de deelnemers dat het een zeer interessante formule is, waardoor zij hun inzichten kunnen verrijken en nog beter kunnen presteren in hun respectieve functies. De Hoge Studies Veiligheid en Defensie hebben immers eerder tot doel verantwoordelijken uit de verschillende sectoren op het gebied van veiligheid en defensie beter voor te bereiden dan hen eenvoudigweg een academische vorming te geven.

Information
Auteur Christophe De Hemptinne
Bestandsnaam NLBro...8NL.pdf
Taal Dutch
Grootte 131.41 KB
Aangemaakt 2016-10-25