Departement Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie

Het onderzoek bij Defensie wordt beheerd door het Departement "Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie" (WTOD) van het KHID.

Het Departement is belast met het beheer van het meerjarenprogramma van wetenschappelijk en technologisch onderzoek bij Defensie en staat in voor het beheer van de vertegenwoordiging van Defensie op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek binnen de nationale en internationale instellingen.

Het Departement stimuleert het WTOD door networking te bevorderen en door te voorzien in samenwerkingsovereenkomsten tussen Defensie en universiteiten of onderzoekscentra in België of in het buitenland.

Het Departement verspreidt de resultaten van het WTOD onder een breed publiek door publicaties en colloquia.

Het departement WTOD wordt geleid door de directeur van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek bij Defensie. Het Departement WTOD omvat vier pijlers:
 
  • de pijler DAP: de cluster “data-acquisitie en dataverwerking”,
  • de pijler MSP: de cluster “mobiliteit, systemen en bescherming”,
  • de pijler HFM: de cluster “humane factoren en geneeskunde” (HFM) en de cluster “veiligheid en defensie” (SD),
  • de pijler SMS: deze transversale cluster houdt zich bezig met de coördinatie van de drie verticale pijlers DAP, MSP en HFM vanuit de optiek "Systeemmodelering en simulatie".
 
Elke pijler wordt beheerd door een domeinbeheerder.

Een cel "Synthese en Procedure" beheert het meerjarenprogramma van het WTOD wat het budgettaire aspect betreft.

De spil van het onderzoek binnen Defensie wordt gevormd door het meerjarenprogramma van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie. Dit programma wordt gefinancierd door Defensie en uitgevoerd door expertisecentra van Defensie. Sommige studies over de ondersteuning van de besluitvorming in domeinen waar Defensie geen expertise wenst op te bouwen, worden toevertrouwd aan universitaire instellingen.

De in het programma opgenomen projecten worden jaarlijks geselecteerd na een oproep tot projecten binnen Defensie. Ze worden onderworpen aan twee evaluaties, enerzijds volgens de wetenschappelijke waarde en dit door externe wetenschappelijke experten van hoog niveau en anderzijds volgens hun opportuniteit.

De directeur van het WTOD is kolonel van het vliegwezen Tim Van Langenhove.