Kennispolen

De kennispolen zijn fysieke entiteiten die onderzoek verrichten en die zich situeren, thans nog gedeeltelijk en morgen geheel, op het kruispunt van de strategische doelstellingen (Ti) en de niches (Ni):
 
tableauexel1n
 
De kennispolen van Defensie zijn:
  1. Dynamisch gedrag van materialen (DYnamic MAterials for SECurity DYMASEC) van de KMS,
  2. Mobiliteit op de grond, in de lucht en ter zee (MOBile INtelligence Information Sensors for Security MOBINISS) van de KMS,
  3. Signaal, Systemen & Sensoren, Information & Intelligence, Communication (SIC) van de KMS,
  4. Europese Pool voor nucleaire fusie (LPP) van de KMS,
  5. Pool Globale benadering van gewapende operaties (AAG) van de KMS,
  6. Pool Ethiek en Deontologie (ETD) van de KMS,
  7. Pool Europese Veiligheid (SecEU) van de KMS:
 
Subpool Europese samenwerking Defensie:
   1. Risk, Crisis & Disaster Management (RCDM),
   2. Human Factors & Military Operations (HF),
   3. Geschiedenis & Internationale Betrekkingen (RI),
   4. Steun aan de besluitvorming (SP),
 
Subpool Industriële en Technologische Samenwerking (CIT),
Subpool Economische en strategische Informatie (IES):
 1. Defensielaboratoriums – Laboratoires de la Défense (DLD),
 2. Hospitaalcentrum van de Basis Koningin Astrid (HCB-KA),
 3. Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie (SCVD) van het KHID,
 4. Koninklijk Leger Museum (KLM) en Historische Pool van Defensie (HDP).
 
Het aantal polen is goed aangepast aan de doelstellingen en niches. Niettemin zijn de polen in Sociale en Militaire Wetenschappen AAG, SecEU en ETD bezig met een herstructurering in de richting van een reductie teneinde uitmuntendheid te bereiken in het domein crisisbeheer.
 
Voor bepaalde polen is er een herijking van de onderzoekslijnen op de doelstellingen en niches noodzakelijk omdat hun huidige spectrum te ruim is om uitmuntendheid te bereiken.
 
Het volgende schema geeft een idee van de verdeling van de onderzoeken op basis van de kennispolen en daarbuiten, en op basis van de financieringstypes (buiten Defensie, Defensie op basis van kredieten van het WTOD-programma en op basis van werkingskredieten).
 
Wanneer een onderzoek zich buiten het onderzoekskader van de kennispolen van Defensie situeert, wordt het toevertrouwd aan een universitaire instelling die daarin gespecialiseerd is. Defensie wil namelijk haar onderzoek concentreren binnen enkele niches om aldus haar beperkte budgettaire middelen niet te versnipperen.
 
tableauexel2f
Aantal onderzoeken per onderzoekspool
 
De pool DLD/CTMA onderscheidt zich door een groot aantal onderzoeken die buiten Defensie worden gefinancierd. Dit is mogelijk dankzij zijn CTMA-antenne (Centre de Technologies Moléculaires Appliquées) op de site UCL in Brussel, die aldus geniet van een verankering in Wallonië en Brussel, waardoor gemakkelijker gewestelijke subsidies kunnen worden binnengehaald.

De polen in toegepaste wetenschappen LPP, DYMASEC, SIC en MOBINISS ontwikkelen een onderzoeksactiviteit binnen Defensie en daarbuiten.

De polen in gedragswetenschappen AAG en ETD hebben slechts een heel beperkt aantal onderzoeken, die in de grafiek in de pool SecEU werd opgenomen. Deze pool wordt voorgesteld door zijn twee subpolen SecEU RCDM en SecEU HF. Deze polen zijn jong en halen nog geen onderzoeken met externe financiering binnen.

De HCB-KA verricht vele kortetermijnonderzoeken en doorlopende onderzoeken die deel uitmaken van het dagelijks werk van het medisch korps. Deze onderzoeken, in het donkerrood in de grafiek, worden niet door KHID (WTOD) beheerd. Het gaat hier om een wens van de directie van het hospitaal, want deze onderzoeken dragen meer bij tot de expertise dan tot het onderzoek. Bovendien kunnen de korte-termijnonderzoeken niet op de beslissingscyclus van het WTOD-programma van één jaar wachten.