Onderzoeksbeleid
 
Het Departement WTOD voert zelf geen onderzoek uit maar beheert het geheel van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek van Defensie. De domeinbeheerders van het departement WTOD verzekeren de goede werking van het onderzoek, terwijl het onderzoek zelf wordt uitgevoerd in de laboratoria van de KMS, in kenniscentra van Defensie of zelfs daarbuiten.

Het WTOD-programma is samengesteld uit onderzoeken die voortvloeien uit een dubbele benadering: "top-down" et "bottom-up".

Het fundamenteel onderzoek volgt een mechanisme van het type "bottom-up". Dit betekent dat de onderzoeksdirecteuren onderzoeksonderwerpen voorleggen.

Het toegepast onderzoek kan worden uitgevoerd hetzij om een breuk / technologische vooruitgang te verwezenlijken, hetzij om op korte termijn essentiële vragen te beantwoorden die het werkkader van de generale staf overstijgen. In beide gevallen beantwoordt het onderzoek in wezen aan een mechanisme van het type "top-down", met andere woorden Defensie gedraagt zich op een directieve manier en definieert de domeinen waar het onderzoek wenst uit te voeren.

Bovendien, in navolging van wat algemeen gangbaar is aan de grote universiteiten, kiest Defensie ervoor om de uitwerking en het beheer van het onderzoeksprogramma aan een onafhankelijke organisatie toe te vertrouwen om een globale samenhang te verzekeren:

  • steun aan het onderwijs;
  • steun aan operaties en steun aan de besluitvorming;
  • de supranationale akkoorden in het kader van de Organisatie voor Research en Technologie van de NATO en het Europees Defensieagentschap.

Deze activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats binnen Defensie maar kunnen zich ook situeren buiten Defensie. Het betreft multidisciplinair onderzoek gaande van technologisch onderzoek, over onderzoek op het gebied van de gedragswetenschappen tot onderzoek op politiek-militair gebied.