Algemene onderzoeksdoelstellingen

 
De in de principes beschreven algemene aanpak krijgt concrete vorm door de goedkeuring van algemene onderzoeksdoelstellingen (Ti), die rechtstreeks verband houden met redenen die duidelijk vastgelegd zijn om een onderzoeksprogramma bij Defensie uit te voeren – steun aan het onderwijs, steun aan operaties en steun aan de besluitvorming.
 

t1Ondersteuning van het academisch onderwijs van de KMS

t2Verbetering van de bestaande capaciteiten
t3Bescherming tegen dreigingen
t4Verbetering van de werking van het individu en van de organisaties
t5Ontwikkelingen met betrekking tot de toekomstige capaciteiten
t6Meewerken aan de ontwikkeling van een langetermijnvisie over veiligheid en defensie

Defensie draagt trouwens bij tot de verwezenlijking van de federale ambities voor het wetenschappelijk onderzoek door het wetenschappelijk en technologisch onderzoek van Defensie voor de maatschappij open te stellen. Daarom worden bepaalde onderzoeksprojecten uitgevoerd in domeinen die geen rechtstreeks verband houden met de prioriteiten van Defensie maar die ertoe bijdragen om in te gaan op reële maatschappelijk uitdagingen, zoals dit het geval is voor het domein van de energieproductie.