Onderzoeksniches
 
Om een maximale efficiëntie van het onderzoeksprogramma te bereiken concentreert de WTOD-strategie zich op meer gerichte domeinen in het kader van algemene onderzoeksdoelstellingen. De onderzoekscentra worden aangemoedigd om hun inspanningen op die domeinen, onderzoeksniches genoemd, te intensifiëren teneinde een expertise op een niveau van uitmuntendheid te ontwikkelen.
 
niche n
 
De correlatie tussen de expertiseniches en de algemene onderzoeksdoelstellingen wordt in de volgende figuur weergegeven.
 
niche1 n
 
Projecten die buiten de niches maar binnen de onderzoeksdoelstellingen vallen, zijn mogelijk. Dat is meer bepaald het geval voor specifiek onderzoek van strategisch belang.