Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie

Binnen de denktank Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie legt het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie (SCVD) zich toe op het domein “veiligheid en defensie”.

Binnen dit domein verricht het SCVD onderzoek naar internationale politieke, militaire, technologische, socio-economische, ideologische en andere trends waarvan verwacht wordt dat ze een invloed hebben op het ontstaan, het verloop en de gevolgen van conflicten.

Het SCVD is tevens een forum waar inzichten en opinies over deze trends worden uitgewisseld.

Door middel van onderzoek en discussies biedt het SCVD aan militaire en politieke beleidsmakers de nodige aanbevelingen en achtergrondinformatie om het beslissingsproces te ondersteunen. Op die manier draagt het SCVD bij tot een doordacht veiligheids- en defensiebeleid op nationaal, Europees en internationaal niveau, en levert het met zijn expertise een bijdrage tot de kennismaatschappij.

In het onderzoek van het SCVD komen de volgende thema’s en regio’s aan bod:

 • de proliferatie van massavernietigingswapens,
 • radicalisering en terrorisme,
 • global governance,
 • mondiale trends,
 • de Belgische en Europese defensiepolitiek,
 • Afrika,
 • het Midden-Oosten,
 • Azië.

De lopende onderzoeksprojecten betreffen:

 • de proliferatie van massavernietigingswapens,
 • het internationale terrorisme,
 • het nationale en Europese veiligheids- en defensiebeleid,
 • het Midden-Oosten,
 • Afrika,
 • Azië.

De resultaten van deze onderzoeksprojecten worden uitgebracht in de reeks Veiligheid en Strategie en komen aan bod in de Focus Papers en de e-Notes.

Het SCVD is een platform voor dialoog waar experts en belangstellenden in de veiligheids- en defensieproblematiek uit alle sectoren elkaar ontmoeten. Maandelijks wordt er een avondconferentie georganiseerd en enkele keren per jaar vindt er een colloquium plaats over onderwerpen die betrekking hebben op de politieke en militaire aspecten van veiligheid en defensie. Deze conferenties staan open voor specialisten en geïnteresseerden binnen en buiten Defensie. Daarnaast organiseert het SCVD seminaries in meer besloten kring, waar specialisten uit burger- en militaire kringen elkaar kunnen ontmoeten en in discussie treden

De onderzoekers van het SCVD gebruiken diverse kanalen om hun bevindingen en inzichten te delen met andere actoren uit defensie, de academische wereld of het maatschappelijk middenveld in de ruimste zin van het woord

De onderzoekers van het SCVD verzorgen regelmatig bijdragen in gespecialiseerde werken en in opiniërende of populariserende publicaties. Lezingen, presentaties op conferenties en gastcolleges bieden de onderzoekers van het SCVD een extra mogelijkheid om hun kennis en expertise naar buiten te brengen.

De directeur van het SCVD is kolonel stafbrevethouder Patrick Eecloo.

Tot het personeel behoren onderzoekers met zowel een militaire als een civiele achtergrond.