categorie1categorie2categorie3categorie4
categorie5categorie6categorie7categorie8section1section2section3section4section5section6


gif-afrique
Humanitaire crises in de Sahel, piraterij in de Hoorn van Afrika, gewapende conflicten in het Grote Merengebied … het Afrikaanse continent wordt geteisterd door extreme gewelddaden en spanningen. De veiligheidsproblemen van het continent zijn immers talrijk, evenals de conflictfactoren, of ze nu van sociale, politieke, economische, sanitaire, ecologische of andere aard zijn. Hoewel veel Afrikaanse staten er economisch op vooruit zijn gegaan, blijven nog heel wat van die landen bijzonder fragiel voor de veiligheidsuitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. De vraag stelt zich dan ook of die landen in staat zijn om een crisis in de kiem te smoren, of die nu nationaal, regionaal dan wel continentaal is. Vastgeklemd tussen bronnen van onveiligheid en stabiliserende krachten vormen de Afrikaanse staten en de krachtsverhoudingen tussen de politieke autoriteiten en de militaire actoren de kern van de problemen op het continent. Het onderzoeksgebied Afrika behandelt, op interdisciplinaire wijze, de belangrijkste politieke en veiligheidsuitdagingen van Sub-Saharisch Afrika, met de nadruk op gebieden die bijzondere interessant zijn voor België en de Belgische en Europese defensiecapaciteit. Het onderzoeksgebied omvat eveneens Afrika die in de belangstelling van de opkomende machten en de westerse mogendheden staat omwille van de toegang tot de hulpbronnen en de exploitatie van de kustgebieden, alsook de politieke gevolgen of de gevolgen voor de veiligheid van een dergelijke benaderingswijze.