categorie1categorie2categorie3categorie4
categorie5categorie6categorie7categorie8section1section2section3section4section5section6

 
gif-asie
De versterking van de Aziatische staten in het wereldgebeuren vereist een diachronische benadering van de evolutie van de regionale architecturen, van de geopolitieke verschuivingen en van de dynamiek van de sociopolitieke veranderingen in de verschillende “Aziatische werelden” (niet-Arabisch moslim-Azië, Centraal-Eurazië, Indiaas subcontinent, Verre Oosten, enz.). Het onderzoeksgebied Azië behandelt belangrijke beleids- en veiligheidskwesties die vandaag de dag de Aziatische landen treffen en vooral van belang zijn voor de Belgische en Europese Defensie. De “lokale”
situatie dient als uitgangspunt voor een verdere bezinning over de grote internationale vraagstukken en de veiligheidskwesties die van cruciaal belang zijn voor Azië, Europa en de wereld. Ons werk is interdisciplinair en resoluut policy-oriented, met als bedoeling een dieper inzicht te geven in de vele vragen die zich stellen bij het toenemende belang van de Aziatische landen in de internationale betrekkingen. Met de overlapping van onderzoeksgebieden die even divers zijn als het Aziatische continent zelf, worden de kwesties inzake politiek en veiligheid die het gevolg zijn van de invloed van India en China op de intra-Aziatische dynamiek bestudeerd, evenals de conflicten die verband houden met het gebruik van hulpbronnen en het beheer van de grenzen, de nucleaire proliferatie, de op identiteit steunende mobiliseringsprocessen en het interreligieuze geweld in en Centraal- en Zuid-Azië, de maritieme veiligheid in Zuidoost-Azië, enz
.