categorie1categorie2categorie3categorie4
categorie5categorie6categorie7categorie8section1section2section3section4section5section6


gif-europe
Dit onderzoeksdomein omvat de studie van het veiligheids- en defensiebeleid van België in het dubbele Europese en trans-Atlantische kader, het onderzoek van de wijze waarop veiligheid en defensie vorm krijgen in de verdragen van de Europese Unie en de NAVO op basis van de bilaterale en multilaterale samenwerking en van de samenwerkingsverbanden "à la carte" van de verschillende lidstaten, alsook de analyse van de sociologische, politieke, technologische en industriële aspecten van het defensiebeleid en van de buitenlandse interventies van de lidstaten van de EU.