categorie1categorie2categorie3categorie4
categorie5categorie6categorie7categorie8section1section2section3section4section5section6


gif-proliferation
Het risico op een nieuwe proliferatiegolf van massavernietigingswapens is reëel en globaal. Bovendien is de huidige veiligheidscontext fundamenteel gewijzigd ten opzichte van de Koude Oorlog, waarin twee grootmachten het krachtveld van het strategische landschap bepaalden: chemische, biologische en kernwapens werden in eerste instantie door de VS en de Sovjet-Unie ontwikkeld. Vandaag blijft er een groot aantal wapens uit die periode bestaan. Bovendien hebben nieuwe landen zich de toegang verschaft tot het bezit van dergelijke wapens: nieuwe politieke initiatieven pogen een nieuwe toename van het totaal aantal wapens (verticale proliferatie) alsook het aantal bezitters (horizontale proliferatie) in te dijken. De verschuiving naar een asymmetrische benadering van het probleem door de toegenomen activiteit van niet-staatsactoren en de groeiende belangstelling van landen als Noord-Korea voor kernwapentechnologie hebben de poorten geopend voor horizontale proliferatie. Daarenboven maakt de zoektocht naar alternatieve energiebronnen (o.a. kernenergie) het mogelijk dat van de oorspronkelijke doeleinden wordt afgeweken en dat militaire programma's de bovenhand krijgen. In het bijzonder wordt de veiligheid van bestaande civiele en militaire capaciteiten nauwlettend gevolgd om de beschikbaarheid van wapens of nucleair materiaal te ontzeggen aan niet-staatsactoren. De bestudering van de problematiek rond proliferatie van massavernietigingswapens bestrijkt het volledige gamma van chemische, biologische of kernwapens en afgeleide technologie maar ook nationale initiatieven en internationale verdragen om de verspreiding ervan in te perken.