Organisatie KHID

Het KHID bestaat uit drie hoofdonderdelen: een raad van bestuur, een wetenschappelijk comité en een agentschap

(de eigenlijke denktank).