Over het Instituut

picture of the institute

Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) is de referentie-instelling of denktank van Defensie op het gebied van veiligheid en defensie.

Het is eveneens belast met het beheer van het meerjarenprogramma voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek van het departement dat verantwoordelijk is voor onder meer de studies in verband met veiligheid en defensie en met het wetenschappelijk onderzoek van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

Om zijn taken ten volle te kunnen uitvoeren, heeft het KHID zich tot doel gesteld de aandacht te vestigen (door de identificatie van de onderzoeks- of bezinningsthema’s dan wel van interessante thema’s), de kennis te verdiepen en te verspreiden.

De organisatie van conferenties, colloquia en seminaries, alsook de publicatie van werkzaamheden die de onderzoekers van Defensie en van het Instituut in het bijzonder verrichten, zijn eveneens een volwaardige manier om de kennis te verspreiden.

De Hoge Studies Veiligheid en Defensie bieden aan de hogere kaderleden, zowel van het ministerie als van de burgersector, een opleiding die deze domeinen behandelt in de vorm van een ontmoetingsruimte met seminaries en bezoeken.

Dankzij nationale en internationale partnerschappen heeft het KHID een uitgebreid netwerk ontwikkeld waarbij ideeën en ervaringen uitgewisseld worden.