bmt13bmt12rmb11rmb10rmb09rmb08rmb07rmb06rmb05rmb04rmb03rmb02rmb01
titre-rmb12rmb-telecharger-nrmb-lire-n

 
Voorwoord − Avant-propos

 
Op weg naar een nieuw Strategisch Plan
Capitaine de frégate Tanguy Botman
Kolonel Philippe Boucké
Kolonel Johan Peeters
Kolonel van het vliegwezen Luc Roelandts
Colonel breveté Michel Van Strythem

 
Operaties − Opérations

Belgische militaire aanwezigheid in de Sahel
Majoor Peter Defranc
Majoor Filip Stubbe

De unieke opdracht van het fregat Leopold I: een flexibel maritiem antwoord bieden op de actuele dreigingen in het
Middellandse Zeegebied en de Golfregio

Fregatkapitein Luc De Maesschalck

 

Veiligheidsstrategie – Stratégie de sécurité

Defensie is klaar voor 3D-LO! Maar is 3D-LO klaar voor Defensie?
Kolonel Johan Breyne

EU, NAVO, VN, OVSE – UE, OTAN, NU,OSCE

Het Readiness Action Plan aan de oostflank van de NAVO
Kolonel Gunther De Kerpel

Coopération structurée :
entrave ou prémices à l’intégration européenne de défense ?

Gauthier Wery
Lieutenant-colonel Christophe de Hemptinne

 

Geopolitiek kader – Contexte géopolitique

De wedloop naar de Noordpool: naar een grotere rol voor de NAVO?
Majoor Sébastien Gomrée

 

Bedrijfsvoering – Management

Spécificité du leadership militaire belge
Lieutenant général Guy Buchsenschmidt

La communauté du renseignement belge
Essai de définition

Commisaire divisionnaire Patrick Leroy

Autonome wapensystemen in het licht van het humanitair recht
Kapitein-commandant Cindy Birmann

Meer betalen dan gevraagd om een lagere prijs te bekomen: een contradictie?
Majoor van het vliegwezen Robby Haelterman

 

Wetenschappelijk en technologisch onderzoek – Recherche scientifique et technologique

De Airbus A400M: een waardige opvolger van de C-130H?
Moeilijk, niet onmogelijk

Luitenant-kolonel vlieger Nico Claessens

Trauma en geestelijke gezondheid in de nasleep van een technologische ramp: de gasramp van Gellingen
Majoor Erik De Soir

Revalidatie bij Defensie: permanente evoluties en innovaties
Majoor Damien Van Tiggelen

Robots pour la guerre des mines : une évolution « darwinesque » dans la lutte contre les mines
Capitaine de vaisseau Yves Dupont

Terugblik – Passé en revue

L'honneur unique réservé à la Belgique
Colonel James Phillips
James Cooper

Persoonlijke ervaringen - Expériences personnelles

Leading EUSEC
Kolonel Johan De Laere

In 't kort - En bref