bmt13bmt12rmb11rmb10rmb09rmb08rmb07rmb06rmb05rmb04rmb03rmb02rmb01
titre-rmb13rmb-telecharger-n

 
Voorwoord − Avant-propos

 

Editoriaal − Editorial


Federale politie. Bruggen slaan tussen veiligheidsactoren
Catherine De Bolle, Hoofdcommissaris van politie

 

Les attaques terroristes, un nouveau défi pour les disciplines médicales?
Médecin Général-major Pierre Neirinckx

 

La Défense face aux terrorismes;
Paradigme et complexité

Lieutenant-colonel d’aviation Guy Goemanne

 
Operaties − Opérations

De legaliteit van de Belgische deelname aan de militaire operaties tegen IS in Syrië in het licht van het internationaal recht
Luitenant-kolonel van het vliegwezen Chris De Cock

 

Militaire strategie – Stratégie militaire

Meerjarige Defensie Akkoorden:
Een model voor Europese defensiebegrotingen?

Anne Bakker
Margriet Drent

Does military support increase terrorist threat in the home country?
Professor Cind Dubois

 

EU, NAVO, VN, OVSE – UE, OTAN, NU,OSCE

Sommet de l’OTAN à Varsovie, un succès…
Colonel d’aviation Serge Vassart

De gevolgen van de Brexit voor de Europese Veiligheid en Defensie 
Luitenant-kolonel Serge Van Camp

The 2017 Austrian Chairmanship of the OSCE – Challenges and PerspectivesThe 2017 Austrian Chairmanship of the OSCE – Challenges and Perspectives
Dr. Arnold H. Kammel

 

Geopolitiek kader – Contexte géopolitique

Why Cold War is Not Such a Bad Idea
Capitaine de Corvette (R) Kurt Engelen

Vluchtelingen: probleem of oplossing?
Kolonel Erik Claessen

 

Bedrijfsvoering – Management

Leiderschap door de ogen van een vrouwelijke officier
Majoor van het vliegwezen Nathalie Beerden

Enterprise and Strategic Risk Management:
A Proposal for Maturing Risk Management in Belgian Defence

Colonel (USAF) David Nyikos

 

Wetenschappelijk en technologisch onderzoek – Recherche scientifique et technologique

Energie uit Fusie, een optie voor de toekomst?
La Fusion, une option pour l’avenir?

Professor Michael Van Schoor
Dokter Jef Ongena
Majoor Maarten Vergote

De opbouw van het Galileo navigatiesysteem
Professor Alain Muls

 

Terugblik – Passé en revue

Verdun 1916, pourquoi et comment?
Général e.r. Knud Bartels

 

Persoonlijke ervaringen - Expériences personnelles

Mijn ervaringen tijdens de aanslagen te Zaventem
Luitenant Niels Poriau

De getuigenissen van twee ontmijners op 22 maart 2016
Majoor Nicolas Pinoli
Kapitein-commandant Maarten Verburg

 

In 't kort - En bref