bmt15 bmt14 bmt13bmt12rmb11rmb10rmb09rmb08rmb07rmb06rmb05rmb04rmb03rmb02rmb01


rmb-telecharger-n

 

 

Voorwoord − Avant-propos

 

Editoriaal − Editorial

Thema van de Editie - Thème de l’édition

Le SOCOM belge voit le jour
Lieutenant-colonel breveté d’état-major Tom BILO & Commandant Christophe COMHAIR


Operaties − Opérations

OVG : Analyse critique de l’opération qui paralyse la composante Terre
Major breveté d’état-major Philippe ROOMS

Een Europese militaire opdracht onder Belgische leiding ten voordele van de Centraal-Afrikaanse Republiek
Brigadegeneraal Herman RUYS & Lieutenant-colonel breveté d’état-major Jean-Pol BAUGNÉE, Ir.

Veiligheidsstrategie - Stratégie de sécurité

La cyberdéfense dans l’environnement critique belge : de la protection à l’entraînement proactif
Mr. Clément Le Gouellec

Internationale organisaties - Organisations internationales

Een eerste stap op weg naar een volwaardig EU militair strategisch hoofdkwartier?
Majoor stafbrevethouder Frank EVERAERT

De veranderende Europese veiligheidsanalyse van de NAVO en de impact op de Belgische strategische visie
Majoor stafbrevethouder Rik VAN HOECKE, ir

Geopolitiek kader - Contexte géopolitique

Changement d’orientation de la politique africaine de la Belgique.
Un risque pour l’expertise et l’influence belge en Afrique centrale?

Major breveté d’état-major Michaël MUSEUR

Bedrijfsvoering - Management

Het Female Support Team: Vrouwen bij de Special Forces Group
Luitenant-kolonel Robert (Bob) DUFRANE & Kapitein Jan WEUTS


Wetenschappelijk en technologie – Science et technologie

De maritieme mijnenbestrijdingscapaciteit van de toekomst: “Samen toonaangevend”
Korvetkapitein stafbrevethouder Pascale VAN LEEUWEN & Reservekorvetkapitein Yvo JAENEN

Special warfare aviation: een capaciteit voor het heden én de toekomst.
Kapitein Jan WEUTS

Een actieve, Belgische bijdrage in de onderzeebootbestrijding?
Fregatkapitein stafbrevethouder Ralf OTTO


Persoonlijke ervaringen - Expériences personnelles

Naar een betere verstandhouding met de Arabische wereld
Kolonel stafbrevethouder Frederik DEROLEZ

Leven of dood in Irak:
het werken in een special operations surgical teame

Geneesheer luitenant-kolonel Bart VANDERHEYDEN

In 't kort - En bref

Political cycles in military deployment
Prof Cind Du Bois (KMS) & Caroline Buts (VUB)

Doctoraatsthesis:
De plaats van religie in het politieke denken van Alexis de Tocqueville. Tussen eigen mening en publiek beleid

Cdt Luk Sanders

Sécurité & Stratégie n°130
Défense citoyenne et citoyens de la Défense : l’armée belge et la nation

Mr. André Dumoulin

Sécurité & Stratégie n°131
La défense contre les « menaces hybrides » : la Belgique et la stratégie euro-atlantique

Cdt d’Avi Estelle Hoorickx